0224 441 05 11  |  info@frmenergy.com

Ana Sayfa / Enerji İzleme Sistemi
Enerji İzleme Sistemi

Enerji İzleme Sistemi


Enerji İzleme Sistemi ile doğru ve anlık enerji tüketiminizi izleyerek, prosesleriniz üzerindeki her bir ekipmanın kayıp ve israflarını denetim altına alabilirsiniz. Enerji gider bütçenizi düşürme yönünde aksiyonlar alabilmeniz için hedeflerinizin belirleyicisi rolünü üstlenir. Enerji Yönetim Sistemi (EYS) sertifikasyonunun alınmasında ve denetimlerinde, Enerji Verimliliği Projeleri(VAP) için veri üretiminde etkin rol alır.

Enerji kalitesinin ve elektriğin tüm parametrelerinin takibi, gerilim, harmonikler vb. ani gelebilecek ve maddi değeri yüksek olağanüstü durumlardan korunmayı sağlar.

Elektrik enerjisinin yanı sıra su, yakıt, buhar, basınç, vb. enerjilerin tüketimlerinin takibini de bu sistem üzerine entegre edilmesi mümkündür.

Enerji İzleme Sistemin kurulumunda işletmenin üretimini durdurulmasına gerek kalmadan, kısa sürede ve yalın pano donanımları ile alt yapıyı kurmak için projelendirme desteği sağlamaktayız.